FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

EDUKACJA


Fundacja, pozyskując fundusze zewnętrzne, realizuje projekty edukacyjne uwzględniające przemiany programowe, prowadzi konsultacje, a dzięki współpracy z doświadczonym zespołem eksperckim analizuje i definiuje problemy w poszczególnych placówkach. Fundacja realizuje ponadto programy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, mające na celu współpracę oraz wymianę młodzieży z różnych krajów, w celu poznania i zrozumienia odmiennych kultur. Uczniom wybitnie uzdolnionym funduje stypendia na wspieranie konkretnych działań: zakup komputera, sfinansowanie specjalistycznego kursu, zakup naukowej literatur, co przekracza możliwości finansowe ubiegającego się o dofinansowanie.
 
PROJEKT
"WIELKA SZTUKA DLA MALUCHA "


Z ogromną radością i wzruszeniem przyjęliśmy wiadomość, że nasza Fundacja wygrała konkurs na realizację projektu WIELKA SZTUKA DLA MALUCHA przygotowanego dla programu Fundacji PZU z Kulturą. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach otrzymają od nas mikołajkowy prezent w postaci wycieczki edukacyjno-kulturowej do Warszawy, gdzie czeka na nie specjalnie przygotowane lekcja muzealna w Muzeum Narodowym, zwiedzanie Teatru Wielkiego Opery Narodowej od kulis, a wieczorem zostaną zaczarowanie dźwiękami „Czarodziejskiego fletu”. Trzeciego dnia spełnimy marzenie uczniów wizytą w Centrum Nauki Kopernik i absolutnie wyjątkowym pokazem 3D w planetarium.  A w międzyczasie - mnóstwo atrakcji!