FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

FUNDATOR


Fundacja prowadzi działalność mającą na celu aktywne wspieranie biznesu poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń (w tym z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej), wykonywanie analiz i ekspertyz mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, innowacyjności przedsiębiorstw i wejścia na rynki zagraniczne; przygotowuje materiały promocyjne, w tym tłumaczenia specjalistyczne na wybrane języki obce. Ponadto wspiera i realizuje prace badawczo-rozwojowe B+R.