FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

HISTORIA


Fundacja Sant-Tech Sp. z o.o. Pro bono maiore powstała z inicjatywy Prezesa firmy Sant-Tech Sp. z o.o. Cypriana Marcisza, który od lat regularnie wspierał finansowo tych, którzy zwracali się do niego z prośbą o wsparcie na różnych płaszczyznach życia. Był fundatorem stypendiów naukowych (Fundacja Rozwoju KUL) i międzynarodowych projektów naukowych („Colloquia Orphica” oraz „Manuskrypty greckie w Polsce”), wspierał finansowo Hospicjum dla Dzieci w Opolu (od 2013 r.), pomagał studentom marzącym o założeniu własnej działalności, będąc ich mentorem, pomagał finansowo także konkretnym rodzinom w Afryce.
W 2015 r. Sant-Tech Sp. z o.o. otrzymała prestiżowy certyfikat „Przedsiębiorstwo Przyszłości” przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego za postawę prospołeczną i działalność charytatywną:

„Spółka ma odwagę stosować selekcję nie tylko dostawców, ale i odbiorców swoich produktów, gdyż współpracuje z wiodącymi na świecie - pod względem jakości oraz, co istotne, zasad etycznych - interesariuszami otoczenia biznesowego (projektanci, dostawcy materiałów, doradcy, mentorzy TQM w procesie produkcji). Najlepsze ceny na nasz towar otrzymują firmy najbardziej odpowiedzialne społecznie. Filozofią firmy jest także oddawanie na rzecz potrzebujących tzw. dziesięciny, czyli dziesięciu procent zysków dla najbardziej potrzebującym. Wierzymy, że taki gest również wpływa na nasz rozwój. To, co dobrego dajemy innym, wkrótce do nas wraca… Organizujemy wsparcie finansowe dla potrzebujących studentów. Służymy także konsultacjami pro bono dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy o takie wsparcie sami poproszą” (z ankiety certyfikacyjnej) Kraków, 28.10.2014 r.

To właśnie sformułowanie pro bono stało się myślą towarzyszącą Fundatorowi przy zakładaniu Fundacji, która nie tylko działa pro bono (w szerokim tego słowa znaczeniu), ale także pro bono maiore, bo dzięki Fundacji ta pomoc będzie jeszcze większa.