FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE


Fundacja aktywnie włącza się w projekty mające na celu wsparcie szeroko pojętego dziedzictwa narodowego, a także dzięki współpracy ze specjalistami - m.in. pracownikami naukowymi polskich uczelni, realizuje projekty autorskie w tym zakresie. Na powyższe cele Fundacja pozyskuje środki zewnętrzne, jak również przeznacza z własnych środków (np. projekt „Manuskrypty greckie w Polsce”).
Wspieramy także niszowe projekty artystyczne, szczególnie prowadzone przez młodych twórców; pomagamy w ich realizacji i promocji.