FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

MISJA


 
Misją Fundacji  jest pomoc potrzebującym na różnych płaszczyznach życia: naukowego, społecznego, kulturalnego, a także wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem narodowym i Polonią oraz biznesem. 
Wieloletnie doświadczenia osobiste i zawodowe osób współpracujących z Fundacją pozwalają na realizację różnego typu przedsięwzięć we wspomnianych obszarach.  Zależy nam, aby w sposób profesjonalny objąć opieką grupy docelowe oraz wymienione obszary, opracowując dla nich nowatorskie i innowacyjne programy i rozwiązania,  realizując programy i projekty  do nich skierowane, a także fundując stypendia dedykowane wnioskującym z wyżej wymienionych obszarów.