FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

NAUKA


Fundacja, poprzez udzielanie indywidualnych stypendiów, wspiera działalność naukową, nowatorskie i oryginalne badania z obszaru humanistyki i nauk społecznych; realizuje projekty promujące polską naukę za granicą, a także prowadzi działalność wspierającą badania nad polskim dziedzictwem narodowym; prowadzi również warsztaty z zakresu metodologii pracy naukowej i obsługi elektronicznych narzędzi naukowych.
Do tej pory Fundator sfinansował m.in. półroczne stypendium na badania nad dziedzictwem greckich manuskryptów w Polsce. Badania te realizowane były przez dr Katarzynę Kołakowską i dr. Lesława Łesyka z Katedry Filologii Greckiej KUL. Ponadto dzięki mecenatowi Fundatora udało się zrealizować cykliczną międzynarodową konferencję naukową poświęconą religii greckiej „Colloquia Orphica” w Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
30.08.2017 r.          

Miło nam poinformować, że 28.09.2017 o godz. 11.00 będzie miał miejsce pokaz projektu przygotowanego przez Panią Prezes Fundacji Sant-Tech Pro bono maiore oraz przez Członków Rady Fundacji. Projekt, zatytułowany "Jedź z nami do Grecji!", przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów, ma na celu zaprezentowanie młodzieży najnowocześniejszych programów nauczania na uczelniach wyższych, które cechują się połączeniem zajęć wykładowych z zajęciami "w terenie". Omówiony zostanie przykład organizowanych od kilku lat dla studentów filologii klasycznej, historii i filozofii warsztatów naukowych z dziedziny Classical Studies w Grecji. Warsztaty te współorganizowała i współfinansowała Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore. Drugim współorganizatorem był Instytut Filologii Klasycznej KUL, a partnerem Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Łącznie w warsztatach wzięło udział 36 uczestników. Zajęcia odbywały się w miejscach archeologicznych i muzeach w Atenach, Delfach, Mykenach, Sparcie, Koryncie i Akrokoryncie, na Eginie i na Salaminie. Projekt ma na celu zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich pasji i poszukiwania możliwości wyjazdowych. Projekt odbędzie się w sali CN208 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy!
https://projekty.festiwal.lublin.pl/jedz-z-nami-do-grecji%20#lubelskifestiwalnauki
28.08.2017 r.

Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore uzyskała tytuł Instytucji Współtworzącej XIV Lubelski Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 24-30 września w Lublinie.
https://festiwal.lublin.pl/o-festiwalu/instytucje-wspoltworzace-lfn/#lubelskifestiwalnauki
28.08.2017 r.

Miło nam poinformować, że Fundacja Sant-Tech Pro bono maiore wspiera XIV Lubelski Festiwal Nauki
https://festiwal.lublin.pl/sponsorzy-i-partnerzy-2/