FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

O FUNDACJI


Fundacja pozyskując fundusze zewnętrzne, realizuje projekty edukacyjne
uwzględniające przemiany programowe, prowadzi konsultacje i, dzięki  współpracy z doświadczonym zespołem eksperckim,  analizuje i definiuje problemy w poszczególnych placówkach; ponadto realizuje programy ogólnopolskie i międzynarodowe mające na celu współpracę i wymianę młodzieży z różnych krajów, w celu poznania i zrozumienia odmiennych kultur, także tych sąsiednich. Dla uczniów wybitnie uzdolnionych funduje stypendia wspierające konkretne działania (zakup komputera, finansowanie specjalistycznego kursu, zakup specjalistycznej literatury, który przekracza możliwości finansowe ubiegającego się o finansowanie)