FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

POLONIA


Dzięki bogatemu doświadczeniu pracowników, współpracowników i ekspertów. Fundacja prowadzi projekty mające na celu współpracę z Polonią na całym świecie; organizowanie konferencji, sympozjów, wernisaży dotyczących polskiej spuścizny w poszczególnych krajach; wspieranie edukacji przez przygotowanie specjalnych ofert dla młodzieży szkolnej oraz dorosłych, a także wspieranie nauki języka polskiego, historii w dużych ośrodkach polonijnych. Fundacja wspiera też materialnie polskie szkoły na Kresach.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Fundatora Fundacja pragnie wspierać proces repatriacji i pomoc w adaptacji polskim rodzinom, które po latach decydują się na powrót do Ojczyzny ze Wschodu. Jest to możliwe dzięki współpracy z innymi organizacjami i fundacjami.