FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

SPOŁECZEŃSTWO


Fundacja realizuje i opracowuje własny programy społeczne, w tym te mające służyć wyrównywaniu szans młodzieży i dorosłych, będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez organizowanie specjalistycznych kursów z przedsiębiorczości i podstaw zarządzania. Tego typu programem Fundacja chce objąć także wybrane kraje tzw. „trzeciego świata”. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Fundatora możliwa była bezpośrednia pomoc materialna rodzinie w kraju zagrożonym konfliktem zbrojnym.
Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że tego typu działania to zaledwie „kropla w morzu potrzeb”. Nawiązujemy zatem współpracę i zwracamy się z prośbą o pomoc do innych organizacji pozarządowych, fundacji i osób fizycznych.
Fundacja realizuje także autorskie programy wspierające, które obejmują dzieci ze środowisk patologicznych, zagrożonych wojną czy głodem. Dzięki przygotowanym przez wybitnych specjalistów z zakresu psychologii uzależnień, warsztatom i szkoleniom, pomagamy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym w poradzeniu sobie z niszczącymi nałogami i ich skutkami w życiu.