FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

STATUT

Fundacja, pozyskując fundusze zewnętrzne, realizuje projekty edukacyjne uwzględniające przemiany programowe, prowadzi konsultacje. Dzięki współpracy z doświadczonym zespołem eksperckim analizuje i definiuje problemy w poszczególnych placówkach. Fundacja realizuje ponadto programy o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, mające na celu współpracę oraz wymianę młodzieży z różnych krajów w celu poznania i zrozumienia odmiennych kultur, w tym naszych sąsiadów. Dla uczniów wybitnie zdolnych funduje stypendia wspierające konkretne działania - zakup komputera, sfinansowanie specjalistycznego kursu, zakup naukowej literatury. Ta pomoc kierowana jest dla osób ubiegających się o dofinansowanie, dla których wspomniane działania przekraczają możliwości finansowe.