FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

WŁADZE FUNDACJI


Prezes Fundacji
KATARZYNA KOŁAKOWSKA

 
Doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa, filolog klasyczny, papirolog i paleograf, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Lincoln College University of Oxford, od 2014 stażystka w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie w Centrum Paleografii, Kodykologii i Dyplomatyki, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Profesjonalny Manager (Certified International Professional Management Executive) zakończonych z wyróżnieniem i certyfikowanych przez American Certification Institute; pomysłodawczyni i organizatorka wielu inicjatyw naukowych (konferencja „Colloquia Orphica”, warsztaty naukowe z zakresu Classical Studiesw Atenach), redaktor naczelny naukowego czasopisma internetowego „Littera Antiqua”, redaktor naczelny serii bibliofilskiej „Traditio Antiquitatis”, wieloletni Kurator Koła Naukowego Klasyków KUL; uczestnik programów „Staż Sukcesem Naukowca” (współpraca nauki z biznesem dla woj. lubelskiego i małopolskiego); członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU, rzeczoznawca MEN, członek zespołu eksperckiego MNiSW, ekspert Wydawnictwa „Operon”, ekspert Fundacji Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego; autorka licznych publikacji naukowych; laureatka wielu nagród, w tym prestiżowej Copernicus Prize przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne (za badania interdyscyplinarne); od 02.2018 r. Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
Zainteresowania: sporty motorowe, podróże, muzyka operowa i hip-hop, kino skandynawskie

Przewodniczący Rady
CYPRIAN MARCISZ

 
Absolwent Stosunków międzynarodowych (Uniwersytet Jagielloński); Prezes Zarządu Sant-Tech Sp. z o.o., założyciel dwóch start-upów w Polsce w dwóch niezależnych branżach: ICT (Information and Communication Technology) oraz innowacyjne maszyny przemysłowe. Pierwszy założony start-up „Zicom Networks” został wybrany w 2008 roku przez Nokia-Siemens jako jeden z czterech wiodących partnerów biznesowych obsługujących inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną pod klucz. W 2014 jako Prezes Zarządu Sant-Tech Sp. z o.o. został wyłoniony spośród 272 kandydatów i otrzymał tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku” w konkursie organizowanym przez Fundację Kronenberga pod patronatem City Bank Handlowy oraz magazynu „Forbes”. W następnych latach spółka prowadzona przez Cypriana Marcisza otrzymała wiele kolejnych nagród i wyróżnień.
Zainteresowania: podróże, książka (reportaże), Japonia, wędrówki górskie

Członek Rady
LESŁAW ŁESYK

 
Doktor nauk teologicznych (specjalizacja: patrologia oraz historia Kościoła), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Lincoln College University of Oxford, stażysta w Centrum Paleografii, Kodykologii i Dyplomatyki w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie; studia z filologii klasycznej oraz filologii słowiańskiej, zawodowy muzyk - instrumentalista. Uczestnik międzynarodowego grantu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych w językach kongresowych, tłumacz (język rosyjski, ukraiński), sekretarz internetowego czasopisma naukowego „Littera Antiqua”, redaktor i tłumacz stron internetowych w języku ukraińskim oraz polskim (Fundacja ITAJ).
Zainteresowania: paleografia grecka, kodykologia i dyplomatyka, kultura starożytnej Grecji (język, literatura, religia), literatura peribiblijna i wczesnochrześcijańska

Członek Rady
DARIUSZ  ROTT

 
Prof. dr hab. Dariusz Rott jest nauczycielem akademickim w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 2014-2015 był profesorem wizytującym w Collegium Civitas w Warszawie (Katedra Dziennikarstwa) oraz w latach 2010-2015 na Uniwersytecie św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Fakulta Masmedialnej Komunikacie, Słowacja).
Prowadził wykłady m.in. w następujących uczelniach zagranicznych: Centrum Badań Mediewistycznych, Uniwersytet w Reykjaviku (Islandia); Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa (Rosja); Płowdiwski Uniwersytet ''Paisii Chilendarski” (Bułgaria); Universita' Degli Studi Di Napoli "L'Orientale" (Włochy); Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria); Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja); Uniwersytet Ostrawski (Czechy). Od 2015 roku dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2003-2013 był członkiem Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zainteresowania: Islandia,
podróże, zwiedzanie podziemi, 
kolejnictwo, kolekcjonowanie monet polskich okresu dwudziestolecia
międzywojennego.