FUNDACJA SANT-TECH
Pro bono maiore

WSPIERANIE BIZNESU


Fundacja prowadzi działalność mającą na celu aktywne wspieranie biznesu poprzez organizowanie specjalistycznych szkoleń (w tym z komunikacji społecznej i interpersonalnej), wykonywanie analiz, badań rynku i ekspertyz mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, innowacyjności przedsiębiorstw i wejścia na rynki zagraniczne.
Fundacja przygotowuje materiały promocyjne, w tym tłumaczenia specjalistyczne na wybrane języki obce. Ponadto wspiera i realizuje prace badawczo-rozwojowe B+R.